Czym są ogólne warunki ubezpieczeń? 0

Ogólne Warunki Ubezpieczeń, czyli tzw. OWU jest to swego rodzaju regulamin stanowiący integralną część podpisywanej umowy ubezpieczenia, to właśnie w nim znajdziemy przedmiot i zakres przysługującej nam ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki stron oraz sposób ustalenia wysokości szkody i wypłaty odszkodowania. Przed zawarciem umowy powinniśmy, o czym często zapominamy, dokładnie zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, gdyż w przypadku ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze z ubezpieczeń zdrowotnych, życiowych czy autocasco, to one będą decydować o tym czy i w jakiej wysokości należy nam się odszkodowanie.

Bywa, że warunki ubezpieczenia konstruowane są wariantowo poprzez przedstawienie kilku opcji różniących się oferowanym zakresem ochrony, wyłączeniami odpowiedzialności zakładu i ceną, która to jednak nie powinna stanowić jedynego kryterium przy wyborze polisy ubezpieczeniowej. Niska cena często oznacza również niską sumę ubezpieczenia i dłuższą listę wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w efekcie czego, w przypadku szkody może okazać się, iż przysługująca nam kwota odszkodowania jest niska bądź, co gorsze nie przysługują nam żadne świadczenia odszkodowawcze. Warto zapoznać się z ofertami kilku ubezpieczycieli przed wyborem najkorzystniejszej dla nas oferty.

Najważniejszym punktem OWU z punktu widzenia ubezpieczonego powinny być tzw. wyłączenia odpowiedzialności, są to sytuacje, gdy pomimo wystąpienia szkody, zakład ubezpieczeń ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania bądź jego redukcji. Warto również zapoznać się ze wskazanymi zwykle na początku dokumentu definicjami używanych pojęć, bowiem bywa, że znacznie odbiegają one od typowego i potocznego ich rozumienia.

W przypadku problemów z uzyskaniem świadczeń odszkodowawczych zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z Kancelarii Odszkodowawczej OFN.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *