Jak zachować się w razie wypadku? 0

Wypadek komunikacyjny, to sytuacja, która może przytrafić się każdemu. Warto wiedzieć, jak zachować się na miejscu zdarzenia, by zapewnić sobie jak najmniej problemów w procesie likwidacji szkody.

Jednym z podstawowych pytań zadawanych w związku z wypadkami komunikacyjnymi jest kwestia, kiedy należy wezwać Policję, a kiedy wystarczy spisać stosowne oświadczenie.

Odpowiadając na to pytanie należy stwierdzić, że Policję powinno się wezwać w każdym przypadku, kiedy w wypadku są osoby ranne. Ponadto Policję należy wezwać, jeżeli istnieje podejrzenie, że sprawca zdarzenia znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Także w sytuacji spornej, w której żadna z osób uczestniczących w wypadku nie chce przyjąć odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie, nie obejdzie się bez udziału Policji. Przybyli na miejsce funkcjonariusze sporządzą notatkę lub protokół, które staną się podstawa do późniejszego uzyskania przez uczestników kolizji zaświadczenia o zdarzeniu drogowym – dokumentu bardzo przydatnego w staraniach o odszkodowanie.

Jeżeli jednak osoby uczestniczące w wypadku wspólnie stwierdzą, że wzywanie na miejsce zdarzenia policji nie jest niezbędne, należy sporządzić oświadczenie. Może ono przyjąć postać jednostronnego oświadczenia sprawcy wypadku, w którym przyjmuje on odpowiedzialność za zdarzenie lub wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, sporządzonym, na przykład na formularzu dostępnym na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Niezależnie od tego, jaką formę oświadczenia wybierzemy, należy zadbać o to, by znalazły się w nim wszystkie elementy niezbędne do uzyskania odszkodowania. Przede wszystkim na dokumencie musi znaleźć się oświadczenie jednego z kierujących, że jest on sprawcą zdarzenia i przyjmuje za nie odpowiedzialność. Kolejnym niezbędnym elementem, są dane dotyczące pojazdu (numer rejestracyjny, marka) i polisy OC (nazwa zakładu ubezpieczeń i numer polisy) sprawcy oraz dane dotyczące poszkodowanego i jego pojazdu (uwaga – jeżeli w poszkodowanym pojeździe oprócz kierującego znajdowały się inne osoby, koniecznie należy je wymienić z imienia i nazwiska). Ostatnim istotnym elementem jest krótkie przedstawienie okoliczności zdarzenia (w jakim miejscu, o jakiej porze, do jakiego rodzaju zdarzenia doszło). Dodatkowo można na oświadczeniu umieścić rysunek sytuacyjny lub informacje o świadkach zdarzenia (jeżeli zgodzą się oni podać swoje dane). Warto również wykonać kilka poglądowych fotografii, nawet z pomocą aparatu w telefonie komórkowym. Na wszelki wypadek można poprosić sprawcę o podanie adresu, w razie gdyby zakład ubezpieczeń, mimo złożonego oświadczenia sprawcy, odmawiał przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie, kontakt ze sprawcą może okazać się niezbędny.

Po spisaniu oświadczenia należy zabezpieczyć swój pojazd – jeżeli uszkodzenia pojazdu uniemożliwiają kontynuowanie jazdy, należy wezwać pomoc drogową, która odholuje nasz samochód na parking bądź do warsztatu. W takiej sytuacji koniecznie powinniśmy wziąć fakturę, która udokumentuje wykonanie i koszt usługi – bez tego odzyskanie od ubezpieczyciela pieniędzy za holowanie może okazać się niemożliwe.

Gdy samochód będzie już zabezpieczony, należy udać się do lekarza, nawet, jeżeli bezpośrednio po zdarzeniu nie odczuwamy jakichś szczególnych dolegliwości – badanie przez lekarza może ujawnić istnienie urazu, nawet jeżeli nie czujemy bólu. Ponadto karta informacyjna z wizyty na pogotowiu ratunkowym lub szpitalnym oddziale ratunkowym oraz wykonanych tam badań to podstawowe dokumenty medyczne, których zażąda ubezpieczyciel, gdy będziemy starali się o odszkodowanie za doznaną szkodę osobową.

Gdy w ręku mamy już oświadczenie sprawcy oraz pierwsze dokumenty medyczne powinniśmy udać się do Kancelarii Odszkodowawczej OFN, która uzyska dla nas najwyższe możliwe odszkodowanie.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *