Miałeś wypadek, zgłoś się! 0

Każdy, kto doznał szkody i ma w zamiarze uzyskanie należnego odszkodowania musi w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy odszkodowawczej, takiej jak Kancelaria OFN. Starania o odszkodowanie najlepiej rozpocząć niezwłocznie po wypadku. Mamy wówczas pewność, że doznane obrażenia są najbardziej widoczne, a w związku z tym łatwiej udokumentować poniesione koszty. Nie jest to jednak wymóg konieczny. Roszczenia za szkody na osobie przedawniają się po trzech latach od momentu ustalenia sprawcy szkody.


Jeśli sprawca wypadku zostanie skazany wyrokiem karnym, termin przedawnienia przedłuża się do 20 lat, bez względu na moment rozpoznania szkody lub sprawcy. Zgodnie z tą zasadą, można wystąpić o odszkodowanie nawet jeśli dolegliwości już dawno ustały. Można ponadto otrzymać odszkodowanie z własnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wysokość świadczenia zależy od indywidualnych czynników danej sprawy, jednak jego ustalenie może nastąpić wskutek decyzji zakładu ubezpieczeń, w wyniku orzeczenia sądu cywilnego, lub na podstawie ugody.

Co oznacza ugoda?

Zakład ubezpieczeń może zaproponować poszkodowanemu zawarcie ugody, obiecując szybkie wypłacenie gotówki. Należy jednak pamiętać, że zawarcie ugody jest praktycznie równoznaczne ze zrzeczeniem się dalszych roszczeń związanych z wypadkiem. Warto więc przemyśleć propozycję ugody, ponieważ wielkość roszczeń może być zdecydowanie wyższa niż zakładamy.

Zazwyczaj wypłata przyznanej kwoty odszkodowania następuje decyzją ubezpieczyciela, po przeprowadzeniu tzw. procesu likwidacyjnego. Proces ten oznacza, że zakład ubezpieczeń zgromadził całą niezbędną dokumentację, która stała się podstawą do ustalenia przebiegu zdarzenia drogowego oraz jego skutków. Najczęściej ubezpieczyciele wymagają od poszkodowanego przedstawienia pełnej dokumentacji. Dlatego tak ważne jest skrupulatne zbieranie wszelkich dokumentów, od karty historii pobytu w szpitalu, czy z wizyty u lekarza, do wszelkich niezbędnych zaświadczeń, które będą potwierdzały doznanie urazów i ich skutki. W praktyce ubezpieczyciele oczekują, iż to sam poszkodowany zbierze i przedstawi im tę dokumentację.

Zdarzają się sprawy, w których droga sądowa jest jedyną możliwością uzyskania należnych świadczeń. W tym wypadku wysokość odszkodowania nie zależy od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, ale od rozstrzygnięcia niezawisłego sądu. W obliczu tej niekwestionowanej zalety, do głównych minusów takiego postępowania należą koszty sądowe oraz czas rozpatrywania sprawy.

Wsparcie specjalistów

Jeżeli decyzja ubezpieczyciela co do naszych starań o odszkodowanie jest odmowna, albo kwota przyznanego odszkodowania wydaje się zaniżona można poszukać pomocy u Rzecznika Ubezpieczonych. Niestety jego kompetencje są dość ograniczone i nie może on wymusić na ubezpieczycielu zmiany stanowiska. Nawet jeśli jest ono ewidentnie i szczególnie niesprawiedliwe. Aby uniknąć takiego finału sprawy, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Kancelaria Odszkodowawcza OFN oferuje pełne wsparcie poszkodowanym w dochodzeniu swoich praw. W odróżnieniu do kancelarii adwokackich czy radcowskich, specjaliści OFN nie pobierają opłat przed uzyskaniem odszkodowania. Jednak najważniejszą zaletą skorzystania ze wsparcia specjalistów jest pewność uzyskania satysfakcjonującego i uczciwego odszkodowania.

 

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *