Należy ci się samochód zastępczy! 0

W zeszłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie dwóch towarzystw ubezpieczeniowych,  które  bezprawnie ograniczały swoją odpowiedzialność z tytułu zawartej z kierowcą umowy ubezpieczenia OC. PZU oraz Uniqa muszą zapłacić łącznie ponad 12 mln zł kary za dyskryminujące traktowanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z praktyką stosowaną przez obu ubezpieczycieli, zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego przysługuje tylko osobom, które prowadzą działalność gospodarczą.  Pozostali, by odzyskać pieniądze, musieli udowodnić, że samochód był im niezbędny do życia codziennego i nie mieli możliwości skorzystania z innych środków komunikacji.

Według prezes UOKiK uznała, że utrata możliwości korzystania z pojazdu zawsze stanowi szkodę majątkową ( ubezpieczyciele uznali ją za niemajątkową i na tej podstawie opierali odmowę wypłaty), dlatego każdemu właścicielowi uszkodzonego auta należy się zwrot pieniędzy. Decyzja ta jest potwierdzeniem uchwały Sądu Najwyższego z 17 listopada br., w której Sąd stwierdził, że zakłady ubezpieczeń nie mogą odmawiać zwrotu kosztów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *