Prawa poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym 0

Więcej samochodów to wzmożony  ruch na drogach. Dla nas, niestety, oznacza to więcej wypadków. W Polsce, w 2010 r., było ich  38 776. Zginęły 3 902 osoby, a prawie 49 tys. zostało rannych. Zatem jakie prawa ma osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym?

Najważniejsze są  świadczenia odszkodowawcze wypłacane z polisy OC sprawcy zdarzenia. Ich wysokość  zależy od wielu czynników. Łatwiej jest oszacować i udowodnić wartość szkody rzeczowej (np. cena naprawy samochodu). Natomiast, ze względu na niemajątkowy charakter, zdecydowanie trudniej jest wykazać rozmiary wyrządzonej krzywdy (szkody na osobie). W tym przypadku niezbędne jest skompletowanie dokumentacji medycznej, rachunków potwierdzających wszelkie koszty poniesione przez poszkodowanego w związku z wypadkiem oraz- jak podkreślają specjaliści ds. odszkodowań – przedstawienie solidnej argumentacji.

Katalog świadczeń przysługujących w razie doznania szkody osobowej jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
  • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem
  • rentę
  • zwrot utraconych korzyści

Zadośćuczynienie jest rodzajem pieniężnej rekompensaty za doznaną krzywdę – cierpienia fizyczne i psychiczne. Poszkodowany ma również prawo do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, dojazdy do placówek medycznych itd. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, renta przysługuje osobie, która utraciła zdolność pracy zarobkowej albo zwiększyły się jej potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Natomiast, jeśli wskutek wypadku poszkodowany utracił korzyści, które w normalnych warunkach osiągnąłby, przysługuje mu ich zwrot. Dotyczy to przede wszystkim utraty wynagrodzenia, spowodowanej długotrwałą nieobecnością w pracy (związaną z przebywaniem na zwolnieniu chorobowym).

Aby dochodzenie tych świadczeń było możliwe, musimy dysponować odpowiednimi dokumentami. Powinniśmy je kompletować już od chwili wypadku. Na miejsce zdarzenia, w którym ktoś został ranny, należy wezwać pogotowie i Policję. Funkcjonariusz sporządzi notatkę zawierającą dane sprawcy i  numer jego polisy OC. Jeśli w wyniku kolizji nie doszło do znacznych szkód i nie wezwano Policji, wystarczy sporządzić oświadczenie, w którym sprawca przyznaje się do spowodowania wypadku.  Powinno ono zawierać te same dane, które znajdują się w notatce policyjnej – na ich podstawie zidentyfikujemy Zakład Ubezpieczeń, od którego można dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Istotnym jest, aby w dokumentach wymienić dane uczestników wypadku – poszkodowanych i  pasażerów, którzy, wydawałoby się, nie odnieśli żadnych obrażeń.  Często zdarza się, że ludzie,  z powodu np. szoku pourazowego,  nie odczuwają dolegliwości bezpośrednio po wypadku. Dzięki zamieszczeniu powyższych informacji w dokumentach, możliwe jest udowodnienie, że dana osoba uczestniczyła w zdarzeniu oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w późniejszym terminie.

Kwoty wypłacane przez ubezpieczycieli, szczególnie tytułem zadośćuczynienia, wynoszą czasem kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Nie jest jednak łatwo taką sumę uzyskać. Towarzystwa Ubezpieczeń, żerując na niewiedzy społeczeństwa, znacznie zaniżają kwotę należnego odszkodowania bądź proponują niekorzystną dla poszkodowanego ugodę. W takich przypadkach warto poradzić się specjalisty, zwiększając sobie tym samym szansę na uzyskanie należnego odszkodowania.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *