Przyczyny odmowy przyznania zadośćuczynienia. Małe uszkodzenia pojazdów uczestniczących w kolizjach – brak trwałego uszczerbku na zdrowiu. 0

Towarzystwa ubezpieczeń coraz częściej odmawiają wypłaty należnych poszkodowanym świadczeń odszkodowawczych, powołując się przy tym na szereg rozmaitych przyczyn uzasadniających ich decyzję. Jednym z powodów odmowy wypłaty zadośćuczynienia są małe uszkodzenia pojazdów biorących udział w kolizji. Zakłady ubezpieczeń bardzo często odwołują się do zasad fizyki, wskazując, że niska prędkość kolizyjna pojazdów, a co za tym idzie małe siły przeciążenia wykluczają powstanie obrażeń ciała skutkujących powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż rodzaj i zakres uszkodzeń w pojeździe pozostaje bez znaczenia dla ustalenia rozmiarów doznanych przez poszkodowanego wskutek wypadku obrażeń ciała, tym samym nie może mieć wpływu na ustalenie wysokości należnych świadczeń odszkodowawczych. Literatura medyczna wskazuje, iż do uszkodzenia kręgosłupa podczas kolizji drogowej, może dojść już przy uderzeniu w pojazd z niewielką prędkością.             Należy bowiem podkreślić, że niewielkie zewnętrzne uszkodzenia pojazdu nie oznaczają, że wewnątrz samochodu nie doszło do przemieszczenia się ciała poszkodowanego skutkującego powstaniem obrażeń ciała.

Ponadto warto dodać, iż wypłata zadośćuczynienia powinna nastąpić także wtedy, gdy doznane obrażenia ciała nie skutkują powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z jednolitym stanowiskiem judykatury przejściowy charakter dolegliwości poszkodowanego nie wyłącza przyznania zadośćuczynienia, gdyż ma ono rekompensować doznaną krzywdę, która ze swej istoty nie musi mieć trwałego charakteru. Ustalenie procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu ma znaczenie jedynie pomocnicze. Znaczenie zasadnicze natomiast ma całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności rozmiar doznanych obrażeń, przebieg leczenia, rodzaj i czas trwania dolegliwości.

Jeżeli otrzymali Państwo decyzję o odmowie przyznania zadośćuczynienia, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Odszkodowawczą OFN. Nasi specjaliści pomogą Państwu uzyskać należne świadczenia odszkodowawcze.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *