Strata bliskiej osoby …i co dalej? 0

Śmierć to trudny temat, od którego większość ludzi stara się uciekać. Stanowi on  jednak nieodłączny element życia naszego, jak i naszych bliskich. Osoby, które zdają sobie z tego sprawę na co dzień, wykupują zazwyczaj polisy na życie. Wszystko po to, żeby zapewnić sobie i swojej rodzinie zabezpieczenie finansowe w momencie zmierzenia się z tym przykrym doświadczeniem choroby lub śmierci głównego żywiciela rodziny.
W sytuacji, gdy śmierć dotyka osoby mającej wykupione ubezpieczenie na życie, prawo do odszkodowania ma osoba uposażona. Zakład Ubezpieczeniowy jest zobligowany do tego, aby w przeciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wypłacić odszkodowanie określonej osobie lub osobom. Uposażona osoba lub grupa osób zostaje wskazana przez ubezpieczonego i w razie śmierci zyskuje prawo do odszkodowania, jakie jest należne z tytułu ubezpieczenia. Właściciel polisy może określić, czy uposażone osoby to członkowie najbliższej rodziny, czy też przyjaciel, firma lub organizacja charytatywna. W przypadku uposażenia grupy osób, ubezpieczony może określić procentowy podział odszkodowania, jakie zostanie wypłacone z tytułu śmierci konkretnym osobom.

POGORSZENIE SYTUACJI ŻYCIOWEJ BLISKICH A ODSZKODOWANIE

Niestety zdarzają się dramaty, w których bliska nam osoba odchodzi wskutek tragicznego wypadku. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem członkowie najbliższej rodziny zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia mogą dochodzić od osób winnych śmierci odszkodowania. Do 2008 roku warunkiem przyznania takiego świadczenia było jedynie znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób bliskich zmarłego, natomiast po nowelizacji Kodeksu cywilnego osoby te mogą także starać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę już za sam fakt śmierci bliskiego.
Zgodnie z literą prawa, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty pogrzebu temu, kto je poniósł. Warto podkreślić, że zasiłek pogrzebowy przyznany przez ZUS lub KRUS nie stoi na przeszkodzie do wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Kwota ta nie może również zostać potrącona z należnego odszkodowania.

W praktyce walka o ten rodzaj odszkodowania nie należy do łatwych. Dodatkowymi czynnikami utrudniającymi przezwyciężenie formalności jest ból i poczucie krzywdy wśród osób, których dotknęła strata bliskiej osoby. I choć ludzkie dramaty są niemożliwe do oceniania, wyspecjalizowane firmy podejmują się nadania wymiaru finansowego tego typu zdarzeń. Kancelaria Odszkodowawcza OFN na potrzeby odszkodowania pomaga poszkodowanym rodzinom w określeniu roszczeń i przezwyciężeniu trudności w tych tragicznych chwilach.

W przypadku śmierci poszkodowanego pomagamy uzyskać:
•    Odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia.
•    Zasiłek pogrzebowy

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *