Wycena krzywdy po stracie bliskiej osoby

Wspominaliśmy ostatnio, że członkowie najbliższej rodziny zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia mogą dochodzić odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia …