Więcej turystów, więcej wypadków! 0

Naszedł długo wyczekiwany czerwiec, czas wielkiego święta sportowego, jakim są Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, organizowane przez Polskę i Ukrainę. Wielu z nas oczekuje napływu turystów, którzy w duchu zdrowej rywalizacji będą równocześnie podziwiali nasze miasta. I o ile media od dłuższego czasu wyliczają zalety tego stanu rzeczy, o tyle zbyt rzadko wspominają o sytuacjach, które mogą okazać się dla nas – Gospodarzy – nieszczęśliwe. Mowa na przykład o kolizji drogowej z obcokrajowcem, który w ferworze sportowych emocji może niespodziewanie spowodować wypadek, w którym zostaniemy poszkodowani. W najbliższych tygodniach Polska stanie się celem odwiedzin większej liczby turystów niż zwykle. Można też przypuszczać, że zwiększy się liczba wypadków spowodowanych przez samochody na obcych rejestracjach. Co zrobić, kiedy dotknie nas nieszczęście w postaci kolizji z takim pojazdem?


Przede wszystkim należy pamiętać o udokumentowaniu okoliczności zdarzenia i zakresu uszkodzeń. Można to uczynić za pomocą oświadczenia z uczestnikiem kolizji, wykonania zdjęć uszkodzeń pojazdów i miejsca zdarzenia lub wzywając policję. W przypadku oświadczenia istotne jest ustalenie i zapisanie pełnej nazwy ubezpieczyciela sprawcy, zanotowanie numerów rejestracyjnych i numeru polisy. Może się jednak zdarzyć, że obcokrajowiec nie zgodzi się na podpisanie naszego oświadczenia, ponieważ go nie rozumie, albo wręcz przeciwnie – podpisze dokumenty, a później wszystkiego się wyprze. Dlatego lepiej zabezpieczyć się wzywając policję lub wydrukować kilka oświadczeń w różnych językach (są dostępne w Internecie), które w samochodzie nie zajmują dużo miejsca, a mogą okazać się bardzo przydatne. Ważne, aby poszkodowany miał świadomość, że to na nim spoczywa ciężar udowodnienia winy drugiej stronie.
Niezależnie od tego, jak czujemy się bezpośrednio po wypadku, warto poddać się badaniom lekarskim i zachować dokumentację medyczną. Jeśli okaże się, że poszkodowany wymaga leczenia lub rehabilitacji, zaleca się, aby dokumenty potwierdzały, że potrzeba ta jest następstwem wypadku. Dodatkowo może okazać się, że ze względu na wypadek, poszkodowany jest niezdolny do pracy. Należy wówczas zachować zwolnienia lekarskie i wszelkie dokumenty, które potwierdzają rozmiar wyrządzonej nam szkody.

Kolejnym krokiem jest dochodzenie roszczeń, które w przypadku szkody wyrządzonej przez obcokrajowca nie należy do najprostszych. Powodem jest fakt, że w takiej sytuacji zastosowanie będą miały nie tylko przepisy prawa polskiego, ale także normy prawa międzynarodowego. Poszkodowani, którzy czują się bezradni w obliczu tego typu zdarzenia mogą skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy odszkodowawczej, która zaoferuje pełne wsparcie w dochodzeniu swoich praw i stosownego odszkodowania. Kancelaria Odszkodowawcza OFN ma doświadczenie w tego typu postępowaniach i zachęca do kontaktu wszystkie osoby, które czują się pozostawione samym sobie w obliczu wypadku spowodowanego przez obcokrajowca. A tymczasem życzymy samych pozytywnych wrażeń w związku ze zbliżającym się świętem piłkarskim!

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *