Wypadek za granicą 0

Okres wakacyjny sprzyja podróżom.  Coraz częściej rezygnujemy z wypoczynku nad polskim morzem na rzecz cieplejszego, południowego klimatu.  Powstaje, więc pytanie, co jeśli jadąc na wymarzony urlop będziemy uczestnikami kolizji drogowej?

Będąc osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, którego sprawca był ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń mającym siedzibę na terenie UE możemy ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze. Sytuacja ta w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń działających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego została uregulowana w IV Dyrektywie Komunikacyjnej z dnia 16 maja 2000 roku. Zgodnie z tą Dyrektywą oraz art. 78 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFK i PBUK postępowanie likwidacyjne w kraju zamieszkania poszkodowanego przeprowadza reprezentant ds. roszczeń, który pośredniczy między poszkodowanym a zagranicznym zakładem ubezpieczeń sprawcy. Rodzaj i wysokość należnych poszkodowanemu świadczeń odszkodowawczych uregulowany jest w przepisach prawnych obowiązujących na terenie kraju, w którym siedzibę ma ubezpieczyciel sprawcy.

Będąc uczestnikiem kolizji drogowej musimy przede wszystkim pamiętać, aby od sprawcy wypadku uzyskać niezbędne do dochodzenia roszczeń dane, takie jak imię, nazwisko i adres sprawcy, numer rejestracyjny pojazdu, nazwę zakładu ubezpieczeń oraz numer polisy. Ważne, aby nie podpisywać żadnych oświadczeń spisanych w nieznanym dla nas języku, może się to bowiem wiązać ze zrzeczeniem roszczeń odszkodowawczych, a nawet obarczeniem nas winą za wypadek.  Najlepszym wyjściem jest więc wezwanie na miejsce zdarzenia policji, która potwierdzi winę sprawcy i wystawi stosowne zaświadczenie. Bezpośrednio po wypadku warto także udać się do placówki medycznej, w celu wykonania badań diagnostycznych i oceny naszego stanu zdrowia przez specjalistę.

Mając niezbędne dokumenty, tj. notatkę policyjną/oświadczenie sprawcy oraz dokumentację medyczną potwierdzającą doznane obrażenia po powrocie do kraju najlepiej skierować swe kroki do Kancelarii Odszkodowawczej OFN, która zajmie się skomplikowanymi formalnościami i wywalczy najwyższe odszkodowanie.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *