Zimowe wyjazdy a odszkodowania 0

W pierwszej części naszego poradnika „przezorny zawsze ubezpieczony… na stoku”, przyglądaliśmy się podstawowym rodzajom ubezpieczenia. Wspominaliśmy też o rozszerzonych pakietach, obejmujących między innymi ratownictwo medyczne w razie zaginięcia lub wypadku na stoku. W wielu krajach trzeba bowiem zapłacić za akcję ratownictwa górskiego, m.in. w Czechach,  Austrii oraz na Słowacji. Ze względu na ten fakt, warto pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjeżdżając na narty lub snowboard możemy też zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia sprzętu narciarskiego i bagażu. Istnieje wtedy szansa, że w przypadku jego kradzieży, dostaniemy odszkodowanie. Kancelaria Odszkodowawcza OFN już kilkukrotnie miała do czynienia z podobnymi sytuacjami.

Istnieje wiele okoliczności wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela za utracony sprzęt . Dlatego przypominamy, żeby dokładnie czytać umowę. Jeśli polisa przewiduje wypłatę odszkodowania jedynie przy utracie sprzętu w mało prawdopodobnych okolicznościach, jej zakup po prostu nie opłaca się.

Odnośnie ubezpieczenia bagażu, zarówno podręcznego, jak i powierzonego,  warto wymienić kilka podstawowych okoliczności, które uprawniają ubezpieczonych do otrzymania odszkodowania.

ODSZKODOWANIE ZA ZNISZCZONY BAGAŻ

Wypłata odszkodowania następuje wskutek: rozboju, wypadków środka transportu, pożaru, nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego osoba ubezpieczona straciła możliwość opiekowania się bagażem. Zakres możliwych okoliczności rozszerza się przy bagażu powierzonym, niebędącym pod bezpośrednią opieką osoby ubezpieczonej. W tym wypadku ochroną ubezpieczeniową objęty jest utracony lub zniszczony bagaż, który został powierzony przewoźnikowi, ale także bagaż utracony lub uszkodzony wskutek kradzieży z włamaniem. W ostatnim przypadku ważne są okoliczności zdarzenia. Na przykład to, czy pokój hotelowy, w którym umieściliśmy bagaż został zamknięty, albo fakt posiadania pokwitowania, za oddanie bagażu do przechowalni. Również w sytuacji opóźnienia dostarczenia bagażu na miejsce pobytu poza krajem zamieszkania, o co najmniej 6 godzin, można uzyskać zwrot kosztu zakupu niezbędnych przedmiotów osobistego użytku, do określonej w ubezpieczeniu kwoty.

REKOMEPMENSATA ZA ODWOŁANY LOT

Jeśli udając się na zimowy wypoczynek korzystamy z usług linii lotniczych, mamy prawo do odszkodowania za zniszczenie lub zagubienie bagażu oraz rekompensaty w przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia lotu.  Podobnie w sytuacji, gdy nie dostaniemy się na pokład samolotu, bo przewoźnik sprzedał więcej biletów niż jest miejsc. Unijne zasady regulujące prawa pasażerów obowiązują od kilku lat, jednak mimo licznych kampanii informacyjnych wielu pasażerów o nich nie słyszało, albo nie dochodzi swoich praw. Powód? Pasażerowie tłumaczą, że takie sprawy zajmują zbyt dużo czasu. Rozwiązanie? Zlecenie formalności profesjonalistom. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Odszkodowawczą OFN.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *