Zwrot kosztów leczenia

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym poza zadośćuczynieniem ma prawo domagać się również innych świadczeń tj. zwrotu kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych oraz zwrotu utraconego wskutek wypadku zarobku. Wynika to z bezpośredniej dyspozycji art. 444 § 1 k.c. który stanowi, iż naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty oraz art. 361 § 1, zgodnie z którym odszkodowanie obejmuje korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów leczenia w tym przede wszystkim:

 1. leczenia szpitalnego,
 2. opieki pozaszpitalnej,
 3. leczenia farmakologicznego,
 4. sprzętów w postaci wózka, kul, protez, aparatów słuchowych, sprzętu ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego,
 5. przejazdu osób bliskich i trzecich do szpitala i ze szpitala,
 6. pomocy i opieki poszkodowanym,
 7. odpowiedniego odżywiania związanego z doznanymi urazami po wypadku,
 8. wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i do sanatorium.

Warto zaznaczyć, iż kodeks cywilny gwarantuje wypłatę środków na leczenie z góry, co oznacza iż poszkodowany jeszcze przed rozpoczęciem leczenia ma prawo domagać się od ubezpieczyciela zapłaty przewidywanych kosztów. Aby uzyskać zwrot już poniesionych wydatków należy przedstawić oryginały rachunków i faktur VAT oraz wykazać celowość i konieczność tak podjętego leczenia- zwykle poprzez przekazanie Ubezpieczycielowi dokumentacji medycznej.

Jak pokazuje praktyka, zakłady ubezpieczeń nie zawsze uznają zasadność zwrotu poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych, argumentując iż większość świadczeń medycznych mieści się w ramach usług finansowanych przez NFZ. Często ubezpieczyciele żądają przedstawienia zaświadczenia o niemożności podjęcia leczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej bądź o długości oczekiwania na wizytę lekarską. Ponadto nie wszystkie koszty leczenia w prywatnych placówkach ubezpieczyciele uznają za normalne następstwo w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. W razie trudności związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych warto zwrócić się do Kancelarii Odszkodowawczej OFN: pomożemy państwu zgromadzić niezbędną dokumentację oraz uzyskać należne kwoty odszkodowania.

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

 • ul. Odrzańska 6/4
  50-113 Wrocław
  • Infolinia +48 801-700-755
  • Tel. kom. +48 665-102-336
 • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej