Szkoda całkowita

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) Zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu cywilnego, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest …