Szkody wyrządzone przy porodzie

Mimo ogromnego rozwoju medycyny w tym ginekologii i położnictwa nadal częste są przypadki błędów medycznych popełnianych podczas porodu. Wśród najczęstszych …

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Poza odpowiedzialnością karną i cywilną lekarze ponoszą również odpowiedzialność zawodową (korporacyjną). Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy reguluje ustawa z …

Odpowiedzialność karna lekarza

W udzielaniu świadczeń zdrowotnych niepowodzenie wynikające z nieprawidłowego działania lub braku działania może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym odpowiedzialność karną. …

Ile warte jest twoje zdrowie?

        Jeśli wskutek wypadku doznałeś uszczerbku na zdrowiu, możesz sprawdzić jakiej wysokości odszkodowanie ci się należy. Posłuży …