Pojęcie błędu lekarskiego

Błąd lekarski nie jest pojęciem kodeksowym, przepisy prawa nie definiują go, ani nie określają jego skutków prawnych. Jest to pojęcie tradycyjne, używane przez lekarzy i prawników jak również samych poszkodowanych. Pomimo braku definicji legalnej tego terminu, w doktrynie oraz orzecznictwie pojawiały się próby wyjaśnienia tego pojęcia. Błąd medyczny, bywa określany również jako błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej.

W doktrynie błąd medyczny bywa definiowany w następujący sposób:

 1. Nieumyślne działanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny na szkodę pacjenta. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 2. Błędne z medycznego punktu widzenia rozpoznanie lub leczenie w wyniku braku wiadomości przeciętnie wymaganych od praktykującego lekarza, bądź braku należytej staranności przy zachowaniu której nie nastąpiłyby skutki ujemne dla zdrowia lub życia pacjenta.
 3. Nieumyślne uszkodzenie ciała, lub pozbawienie życia chorego wskutek nieświadomości zasad sztuki lub zaniedbania. Błąd tylko wtedy może być uznany za karygodny, jeżeli był widoczny, jeżeli nie można go było uniknąć przez stosowanie zwykłych a nie nadzwyczajnych wiadomości lub zręczności.
 4. Błędem lekarskim jest postępowanie (działanie bądź zaniechanie) wbrew podstawowym, powszechnie uznawanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy lekarskiej.

W świetle przedstawionych definicji należy przyjąć, że błędu medycznego, nie można ograniczać podmiotowo wyłącznie do osoby lekarza, popełnić mogą go również przedstawiciele innych profesji medycznych. Niemniej jednak w związku z tym, iż zwykle to lekarz dokonuje kluczowych dla zdrowia i życia pacjenta czynności, toteż będzie on najczęstszym adresatem konsekwencji prawnych i zawodowych popełnionego błędu. Dopuszczenie się błędu medycznego z istoty swej może mieć charakter wyłącznie nieumyślny.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do przysługujących roszczeń z tytułu błędu lekarskiego lub potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy przy ich dochodzeniu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Odszkodowawczą OFN. Chętnie pomożemy!

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

 • ul. Odrzańska 6/4
  50-113 Wrocław
  • Infolinia +48 801-700-755
  • Tel. kom. +48 665-102-336
 • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej