Inna szkoda majątkowa

Szkodą majątkową jest każda szkoda rzeczowa (zniszczone ubranie, rozbity samochód) oraz szkoda związana z nieruchomością (zalanie, zerwanie dachu), a także utracone dochody.

Wyliczenia wartości szkód, dokonane przez likwidatorów szkód towarzystw ubezpieczeniowych, są zwykle znacznie zaniżone. Pomożemy Ci oszacować rzeczywistą wartość Twojej szkody, udokumentować ją i uzyskać maksymalne odszkodowanie.

==============================================================

  

Czym jest szkoda?

Szkodą jest każdy uszczerbek, którego doznał poszkodowany wbrew swojej woli. Tyczy się to dóbr osobistych i interesów prawnie chronionych. Szkodę można stwierdzić po doznaniu uszczerbku, jednak nie musi to być wyłącznie uszczerbek finansowy, może mieć ona charakter majątkowy i niemajątkowy. Można je też podzielić na szkody osobowe (uszkodzenie ciała zniewaga, inne sytuacje, które skutkują bólem psychicznym osoby poszkodowanej) i na mieniu (głównie dobra i interesy majątkowe).

Definicja szkody majątkowej i jej rodzaje

Jako szkodę majątkową traktujemy różnicę w stanie konta osoby poszkodowanej przed wypadkiem i po nieszczęśliwym zdarzeniu. Najczęstszą szkodą majątkową jest zalanie mieszkania, czasem występuje ono z przyczyn losowych, niekiedy za zalanie winna jest spółdzielnia mieszkaniowa. Przykładem szkody majątkowej może być:

 • koszt suszenia i remontu mieszkania po zalaniu,
 • koszt naprawy powypadkowego samochodu,
 • koszt wynajmowanego samochodu na czas naprawy własnego,
 • koszty leczenia, rehabilitacji i leków,

Za szkodę majątkową uznaje się też utracone korzyści, np. jeśli ktoś jest taksówkarzem, ale w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił samochód, może domagać się odszkodowania za utracone korzyści, ponieważ na czas naprawy nie może wykonywać zawodu.

Jak zgłosić szkodę majątkową?

Szkodę majątkową zgłasza się bezpośrednio do swojego przedstawiciela. Można to zrobić osobiście, w placówce, przez telefon, dzwoniąc na infolinię firmy ubezpieczeniowej lub przez internet, strony ubezpieczeniowe zwykle mają już gotowe formularze. Dokumenty, które będą potrzebne przy zgłoszeniu szkody majątkowej, to:

 • polisa,
 • spis uszkodzonych rzeczy i ich wartość, tzw. rachunek strat,
 • dokument potwierdzający własność (dokument zakupu mieszkania, auta, karta gwarancyjna przedmiotu),
 • akt własności, umowa najmu.

Możliwe, że ubezpieczyciel będzie potrzebować też innych dokumentów, wszystko zależy od rodzaju szkody majątkowej.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza to nic innego jak obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Wyróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności: kontraktową (dotyczy źle wykonanych zobowiązań), deliktową (dotyczą sytuacji niezgodnych z prawem) i gwarancyjno-repartycyjną (często związana z ubezpieczeniami). Kwestie związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą zawarte są w kodeksie cywilnym.

Pomoc kancelarii w szkodzie majątkowej

Często przy szkodach majątkowych potrzebna jest pomoc prawnika z kancelarii adwokackiej. Zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel oferuje odszkodowanie, które nie pokrywa w pełni wyrządzonych strat. W takich sytuacjach, zamiast iść na ugodę, lepiej jest się odwołać. Jeśli mamy skrupulatnie udokumentowane straty, powinniśmy dostać wyższe odszkodowanie, takie, na jakie zasługujemy. Pomoże nam w tym prawnik, zadba, by kosztorysy napraw były szczegółowe i upewni się, by oczekiwania finansowe nie były uznane za wygórowane.

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

 • ul. Odrzańska 6/4
  50-113 Wrocław
  • Infolinia +48 801-700-755
  • Tel. kom. +48 665-102-336
 • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej