Błąd medyczny

Błędem w sztuce lekarskiej jest „postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej”. Jeśli poniosłeś szkodę w wyniku niedbalstwa personelu medycznego lub błędu medycznego sensu stricto, jesteś uprawniony do uzyskania odszkodowania.

Pomożemy Ci w zebraniu materiału dowodowego, uzupełnieniu dokumentacji medycznej, ocenie czy wystąpił błąd medyczny lub inne zaniedbanie. Zweryfikujemy stanowisko towarzystwa ubezpieczeniowego i uzyskamy dla Ciebie najwyższe możliwe odszkodowanie.

==============================================================

Jak udowodnić błąd medyczny?

Udowodnieniem błędu medycznego zajmuje się sąd. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną przez lekarza, to masz do wyboru postępowanie cywilne lub karne. Niezależnie jednak od tego, jaką ścieżkę wybierzesz, to musisz dołączyć do pozwu niezbędne dowody. Warto jest się starać o stwierdzenie błędu medycznego, ponieważ możesz uzyskać dzięki temu spore odszkodowanie. Kalkulator szkody, który przygotowaliśmy dla ciebie może pomóc ci oszacować wstępną wysokość odszkodowania.

Żeby mieć szanse na skuteczne udowodnienie błędu medycznego, musisz przygotować pełną dokumentację medyczną. W jej skład wchodzi m.in. historia choroby oraz wyniki badań lekarskich. W zależności jednak od rodzaju błędu w sztuce lekarskiej oraz specyfiki twojej sytuacji, konieczne mogą być również inne dokumenty, m.in. skierowania na badania oraz recepty.

Ważnym elementem w czasie postępowania sądowego, którego przedmiot stanowi udowodnienie błędu medycznego, jest złożenie wniosku o powołanie biegłego sądowego, który przeprowadzi gruntowną analizę dokumentacji medycznej i oceni, czy istnieje podstawa do tego, żeby orzec o popełnieniu błędu w sztuce lekarskiej. Zadbaj również o to, żeby sąd powołał świadków, do których należeć będą m.in. przedstawiciele personelu medycznego.

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd medyczny?

Odpowiedzialność za błąd medyczny ponosi lekarz, który sam prowadzi własny gabinet lub jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Co istotne odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny ma miejsce również wtedy, gdy jeden z członków zatrudnionego personelu w prowadzonej przez niego prywatnej placówce popełni błąd medyczny.

Przedawnienie błędu medycznego

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą błędu medycznego, to warto, żebyś jak najszybciej złożył pozew do sądu, ponieważ błąd medyczny ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia, w którym dowiesz się o swojej szkodzie i o osobie, która ją spowodowała.

Rodzaje błędów medycznych

Specjaliści w dziedzinie prawa medycznego wyróżniają kilka różnych typów błędów w sztuce lekarskiej. Możemy podzielić na kilka rodzajów, wyróżnia się błędy:

 • diagnostyczne – niewłaściwe postawienie diagnozy
 • techniczne – obejmują m.in. błędy popełniane w czasie zabiegów np. wycięcie zdrowej nerki
 • terapeutyczne – lekarz wybrał złą metodę leczenia
 • organizacyjne – zła organizacja pomocy medycznej
 • informacyjne – lekarz odmówił udzielenia informacji o stanie zdrowia lub udzielił fałszywej odpowiedzi
 • błędy co do rokowań – niewłaściwa prognoza co do stanu zdrowia pacjenta

Najczęstsze błędy medyczne to postawienie niewłaściwej diagnozy, przedwczesny wypis pacjenta ze szpitala oraz niewykonanie koniecznych badań. Niestety ponad połowa postępowań w sprawach błędów medycznych dotyczyła śmierci pacjenta.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, musisz udowodnić winę lekarza. Na tobie bowiem spoczywa to zadanie. Na szczęście prawnik może ci pomóc uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny. Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju błędu lekarskiego i jego skutków dla twojego zdrowia. W przypadku uszkodzenia głowy możesz uzyskać odszkodowanie w kwocie nawet kilkuset tysięcy złotych.

Oprócz odszkodowania możesz uzyskać również zadośćuczynienie. Orzecznictwo w sprawach zadośćuczynienia za błąd medyczny również jest zróżnicowane. W przypadku doznania trwałego i poważnego uszczerbku na zdrowiu np. paraliż, kwoty zadośćuczynienia mogą sięgnąć nawet miliona złotych.

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

 • ul. Odrzańska 6/4
  50-113 Wrocław
  • Infolinia +48 801-700-755
  • Tel. kom. +48 665-102-336
 • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej