Choroba zawodowa

Podobnie jak w przypadku wypadku przy pracy odpowiedzialność za szkodę powstaje po stronie pracodawcy, bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pomożemy Ci ustalić podmiot odpowiedzialny za szkodę, zapewnimy pomoc najlepszych lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów. Zgromadzimy niezbędną dokumentację i uzyskamy najwyższe odszkodowanie.

==============================================================

Czym jest choroba zawodowa? Definicja

Na samym początku warto wyjaśnić, co to jest choroba zawodowa. Pojęcie to zostało określone w kodeksie pracy. Znajduje się tam informacja, że choroba zawodowa jest uznawana, gdy wymienia się ją w wykazie chorób zawodowych i spowodowały ją szkodliwe czynniki w miejscu pracy bądź sposób wykonywania działań na określonym stanowisku.

Jakie są najczęstsze choroby zawodowe?

GUS prowadzi statystyki związane z chorobami zawodowymi. Do najczęściej występujących zaliczyć można:

 • przewlekłe choroby narządu głosu,
 • pylicę płuc,
 • choroby zakaźne lub pasożytnicze,
 • choroby skóry,
 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego.

Ponadto wyróżnić można choroby, które dotykają konkretną grupę pracowników. Zalicza się do nich: choroby zawodowe nauczycieli spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym przez długi czas, m.in. guzki głosowe twarde czy niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią, neurastenię — chorobę zawodową policjantów będącą zaburzeniem na tle nerwowym czy zespół cieśni nadgarstka — chorobę zawodową pracowników biurowych.

Choroby zawodowe i związane z nimi odszkodowania

Poszukując informacji na temat chorób zawodowych, warto zapoznać się z rozporządzeniami, wykazem chorób zawodowych oraz Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które są aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi w Polsce. W kwestii ubezpieczeń warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje ZUS, a także kancelarie odszkodowawcze, które prowadzą działalność w zakresie pomocy związanej z chorobami zawodowymi.

Na jakiej podstawie rozpoznawana jest choroba zawodowa?

Zgodnie z przepisami prawa choroba zawodowa może być rozpoznania u obecnego, jak i u byłego pracownika, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie, który ustalony został w wykazie chorób zawodowych. Procedura jej stwierdzenia przeprowadzana jest przez właściwy państwowy inspektor sanitarny. Diagnoza opierana jest o informacje zawarte w orzeczeniu lekarskim, które wydawane jest przez lekarza jednostki orzeczniczej oraz ocenę narażenia zawodowego pracownika.

Choroba zawodowa a obowiązki pracodawcy

W związku z chorobą zawodową pracownika na pracodawcy ciążą pewne obowiązki. Zalicza się do nich: zgłoszenie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy podejrzenia choroby zawodowej u zatrudnionego pracownika, przesłanie zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy oraz do określonego państwowego inspektora sanitarnego. Ponadto zobowiązany jest on do: ustalenia przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakteru i rozmiaru zagrożenia tą chorobą, niezwłocznego usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosowanie niezbędnych środków zapobiegawczych, zapewnienie realizacji zaleceń lekarskich.

Warto zaznaczyć, że zgłoszenia choroby zawodowej pracownika dokonać może także lekarz (w tym stomatolog), który stwierdził jej istnienie u chorego, jak i pracownik lub były pracownik.

Jakie odszkodowanie przysługuje w związku z chorobą zawodową?

Kwestie związane z odszkodowaniem za chorobę zawodową znaleźć można w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Określono w niej, że choremu przede wszystkim przysługuje jednorazowe odszkodowanie, ale także w określonych przypadkach:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • renta szkoleniowa.

Jak udowodnić chorobę zawodową przed ZUS-em? Jeżeli u pracownika zostanie rozpoznana choroba zawodowa, zostaje wydane orzeczenie na druku: „orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej”, co stanowi o jej istnieniu.

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

 • ul. Odrzańska 6/4
  50-113 Wrocław
  • Infolinia +48 801-700-755
  • Tel. kom. +48 665-102-336
 • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej