Wypadek przy pracy

W przypadku wypadku przy pracy odpowiedzialność za szkodę powstaje po stronie pracodawcy, bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pomożemy Ci ustalić podmiot odpowiedzialny za szkodę, zapewnimy pomoc najlepszych lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów. Zgromadzimy niezbędną dokumentację i uzyskamy najwyższe odszkodowanie.

==============================================================

Czym jest wypadek przy pracy? Definicja

Wypadek przy pracy to każde zdarzenie, które nastąpiło nagle w związku z przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Zawsze ma ono związek z pracą, co oznacza, że nastąpiło:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności zawodowych,
 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet gdy nie zostały one zlecone,
 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy z zastrzeżeniem, że droga ta musi być możliwie najkrótsza i nieprzerwana (z wyjątkiem zaspokajaniem podstawowych czynności życiowych).

W świetle prawa wyróżnić można także zbiorowy wypadek przy pracy, w którym w wyniku tego samego zdarzenia śmierć lub obrażenia poniosły co najmniej dwie osoby.

Postępowanie w przypadku wypadku przy pracy

Gdy nastąpi wypadek przy pracy pierwszym krokiem poszkodowanego, gdy stan jego zdrowia na to pozwala, powinno być zgłoszenie tego faktu swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Obowiązek dokonania takiego zgłoszenia mają także osoby będące świadkami wypadku. Pracodawca jest zobowiązany prawnie do udzielania pierwszej pomocy oraz podjęcia czynności, które zminimalizują zagrożenie dla pozostałych pracowników.

Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie służb, które udzielą profesjonalnej pomocy, a także zawiadomienie okręgowego inspektora pracy oraz innych organów (sanepid, prokuratura) przez pracodawcę o wypadku, który miał miejsce w organizacji. Następnie w przedsiębiorstwie tworzony jest zespół powypadkowy, który przeprowadza dochodzenie. W wyniku postępowania powstaje protokół powypadkowy, który zatwierdzany jest przez podwładnego oraz przełożonego. Pracownik otrzymuje dokument. W przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych jest on także przekazywany inspektorowi pracy.

Wypadek przy pracy — kto płaci odszkodowanie?

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy istnieją 3 źródła wypłaty odszkodowania. Pierwszy typ rekompensaty to odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS-u, które należne jest w związku z odprowadzanymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenie wypadkowe.

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania świadczenia od pracodawcy lub ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania odszkodowania z prywatniej lub grupowej polisy NNW.

Jak dokonać zgłoszenia wypadku przy pracy, by otrzymać odszkodowanie?

Aby pracownik mógł otrzymać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, zgłoszenia do ZUS-u dokonuje pracodawca. W przypadku roszczeń cywilnych konieczne jest samodzielne zgłoszenie się do ubezpieczalni, wypełnienie niezbędnych wniosków oraz przedstawienie dokumentacji, która potwierdza określone uszczerbki na zdrowiu. Dla wielu osób nie tylko ze względu na zły stan zdrowia czy stres związany z wypadkiem, ale i skomplikowanie procedury nie jest to łatwe, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej podczas starania się o uzyskanie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Wypadek przy pracy — odszkodowanie, jakie można otrzymać z ZUS-u

Ofiarom wypadków przy pracy z ZUS-u przysługują 3 rodzaje świadczeń — zasiłek, odszkodowanie rehabilitacyjne, a także ewentualnie renta, gdy przestały być zdolne do pracy. Po zdarzeniu przysługuje także prawo do jednorazowego odszkodowania za procentowo określony uszczerbek na zdrowiu. Kwoty są z góry określone, za ciężki wypadek przy pracy przysługuje wyższe świadczenie, niż za mało znaczący. Gdy zaistnieje śmiertelny wypadek przy pracy, ZUS wypłaca rodzinie jednorazowe odszkodowanie. Istnieje także możliwość uzyskania renty.

Wypadek przy pracy z winy pracownika a odszkodowanie

Nie zawsze pracownik ma prawo do uzyskania odszkodowania, z tytułu wypadku, do którego doszło w miejscu pracy. Gdy zdarzenie było spowodowane złamaniem przez niego przepisów BHP, rażącym niedbalstwem czy umyślnym działaniem nie przysługuje mu prawo do odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że musi być to udowodnione. Co ważne zastrzeżenie to nie dotyczy wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Gdy wypadek nie był w 100% winą podwładnego, przysługuje mu prawo do odszkodowania w pełnym stopniu.

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

 • ul. Odrzańska 6/4
  50-113 Wrocław
  • Infolinia +48 801-700-755
  • Tel. kom. +48 665-102-336
 • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej