Wypadek komunikacyjny

Wypadki komunikacyjne są najczęstszą przyczyną powstania roszczeń odszkodowawczych. W ich wyniku dochodzi do powstania zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w takim wypadku, zgłoś się do nas. Zapewnimy Ci kompleksową pomoc prawną i medyczną. Zgromadzimy niezbędną dokumentację i uzyskamy najwyższe odszkodowanie.

==============================================================

Czym w świetle prawa jest wypadek komunikacyjny?

Aby móc mówić o wypadku komunikacyjnym, muszą zostać spełnione 3, określone prawnie przesłanki:

 1. zdarzenie zachodzi na lądzie, morzu lub w powietrzu,
 2. bierze w nim udział przynajmniej jeden pojazd, nie musi być on napędzany silnikiem mechanicznym,
 3. w wyniku zdarzenia uczestnik lub kilku uczestników ponieśli uszczerbek na zdrowiu albo stracili życie.

Co ważne, wymieniono następstwa wypadku komunikacyjnego w ICD-10, czyli w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Warto także wyjaśnić kwestię wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa, która dla wielu osób jest kłopotliwa. Najważniejsza różnica polega na tym, że w drugim typie zdarzenia drogowego nikt nie ucierpiał.

Jak należy się zachować przy wypadku komunikacyjnym?

Uczestnictwo w wypadku drogowym, jak i bycie jego obserwatorem to nie lada stres. W związku z tym warto przypomnieć podstawowe kroki, które należy podjąć, gdy zdarzenie tego typu zaistnieje. Przede wszystkim jest to sprawdzenie liczby oraz stanu poszkodowanych i wezwanie służb — można zrobić to pod jednym numerem 112, dyspozytor na podstawie opisu zdarzenia zaalarmuje odpowiednie jednostki. Konieczne jest także zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz udzielenie pierwszej pomocy. Warto wykonać fotografie, ponieważ dowody będą musiały zostać przedłożone podczas dochodzenia w sprawie odszkodowania po wypadku komunikacyjnym. Osoby pokrzywdzone w zdarzeniu mają prawo zgłoszenia go do towarzystwa ubezpieczeniowego. W tej kwestii warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, ponieważ stres związany z wypadkiem często nie pozwala na trzeźwe spojrzenie na sytuację.

Jakie odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, jakie odszkodowanie należy się ofiarze wypadku komunikacyjnego. Wynika to z faktu, że zależne jest ono od rozmiaru doznanej szkody. Obejmuje przede wszystkim:

 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot kosztów utraconych dochodów,

Jak i kiedy zgłosić szkodę w wypadku komunikacyjnym?

Aby ubiegać się o odszkodowanie w związku z wypadkiem komunikacyjnym, konieczne jest skierowanie sprawy do ubezpieczyciela. Zazwyczaj wypłacane jest ono z OC sprawcy, dlatego właśnie do jego towarzystwa ubezpieczeniowego należy zgłosić się z żądaniem. W przypadku braku możliwości jego ustalenia należy poinformować Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie w czasie 3 lat od daty zdarzenia. We wniosku należy dokładnie określić poszczególne kategorie roszczeń, a także, o jakie kwoty poszkodowany wnosi do ubezpieczyciela. Konieczne jest przedstawienie stosownych dokumentów argumentujących to. Sprawę można załatwić osobiście lub online. Warto wiedzieć, że podczas zbierania dokumentacji, składania pism, jak i ewentualnego odwoływania się od decyzji ubezpieczalni, przydatna bywa pomoc kancelarii odszkodowawczej.

Ile czeka się na odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Zgodnie z prawem ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, należy jednak zaznaczyć, że okres ten może być wydłużony, gdy znajduje to uzasadnienie.

Wypadek komunikacyjny w pracy — co warto wiedzieć?

Szczególnym typem wypadku komunikacyjnego jest ten, który miał miejsce w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Za wypadek przy pracy zgodnie z prawem uważane jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, jeśli nastąpiło w związku z pracą. Nawet jeżeli pracownik ponosi winę, może domagać się należnego odszkodowania.

Co z odszkodowaniem, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia?

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie w związku z wypadkiem komunikacyjnym, którego sprawca zbiegł, konieczne są zgłoszenie sprawy na policję oraz zabezpieczenie wszelkich dowodów, dzieki którym można będzie udowodnić, że jest on winą zbiega. Aktualnie istnieje wiele możliwości zidentyfikowania winnego. Gdy jednak nie zostanie on rozpoznany, odszkodowanie wypłacane jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie a brak OC sprawcy

Podobnie jak w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia, gdy nie ma on opłaconego OC, wypłatą odszkodowania zajmuje się UFG.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Na samym końcu warto wyjaśnić, jaka jest różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem za wypadek komunikacyjny. W pierwszym przypadku środki wypłacane są w związku ze szkodami majątkowym, z kolei drugie dotyczy niemajątkowych. O zadośćuczynienie za ból i cierpienie może ubiegać się nie tylko ofiara wypadku, ale także jej najbliżsi, np. gdy w wyniku komunikacyjnego wypadku śmierć poniósł ich bliski.

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

 • ul. Odrzańska 6/4
  50-113 Wrocław
  • Infolinia +48 801-700-755
  • Tel. kom. +48 665-102-336
 • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej