Inna szkoda osobowa

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia może być wynikiem wielu różnych zdarzeń, niekoniecznie komunikacyjnych. Z reguły osoba poszkodowana jest uprawniona do uzyskania odszkodowania z co najmniej jednego tytułu.

W OFN pomożemy Ci należycie udokumentować szkodę, zidentyfikować podmiot odpowiedzialny, skonsultować swoje obrażenia z najwyższej klasy lekarzami oraz uzyskać maksymalne odszkodowanie.

==============================================================

Czym jest szkoda osobowa?

Szkoda na osobie to taka szkoda, która ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia/życia osoby poszkodowanej i/lub jej rodziny. Może dotyczyć zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego, a także sytuacji materialnej. O szkodzie osobowej mówimy więc w wielu różnych przypadkach, gdy następuje rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała oraz utracenie pewnych korzyści.

Rodzaje szkody osobowej

Szkody osobowe można sklasyfikować ze względu na kilka różnych kryteriów. Jednym z powszechnie używanych podziałów jest rozróżnienie na szkody psychiczne i rzeczowe. Pierwsze z nich są stosunkowo trudne do wycenienia, zatem sprawy dotyczące szkód osobowych psychicznych są bardzo skomplikowane. Szkody osobowe można również podzielić na majątkowe i niemajątkowe.

 • Szkody osobowe majątkowe to wszelkie straty majątkowe poniesione przez osobę poszkodowaną. Będą to np. koszty poniesione ze względu na brak zdolności do pracy, koszty leczenia, długi, w które może popaść poszkodowany z powodu wypadku.
 • Szkody osobowe niemajątkowe to szkody wyrządzone na poszkodowanym, czyli m.in. ból fizyczny lub psychiczny, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia ciała. Dotyczyć mogą zarówno poszkodowanego jak i jego rodziny (np. ból psychiczny w wyniku utraty członka rodziny).

Przykłady szkody osobowej

Szkody na osobie najczęściej powstają w wyniku zdarzeń takich jak: wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd lekarski, zdarzenia losowe (np. pożar, powódź), wypadek w gospodarstwie. W wyniku różnych wypadków, sytuacji bardzo często mamy do czynienia zarówno ze szkodami majątkowymi jak i niemajątkowymi. Prostym przykładem może okazać się wypadek komunikacyjny, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów, które zostały uszkodzone i jednocześnie dwójka osób została ranna.

Prawa poszkodowanego i rodziny

Rodzaj świadczeń w stosunku do poszkodowanego lub jego rodziny jest zależny od typu szkody osobowej. Jeśli mamy do czynienia ze szkodą majątkową, to możemy otrzymać odszkodowanie, za którego wypłacenie odpowiedzialna jest osoba, grupa lub instytucja. Odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń może przyjąć jedną z dwóch form: świadczenie pieniężne lub przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Za szkodę niemajątkową natomiast możemy uzyskać tzw. zadośćuczynienie. Szkoda ta jest niemierzalna, a więc nie bardzo ciężko ją wycenić. Odszkodowanie/zadośćuczynienie może przyjąć kilka form: zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, renta, zwrot kosztów spowodowanych wypadkiem, zwrot zarobków, których został pozbawiony poszkodowany, zadośćuczynienie po śmierci kogoś bliskiego (np. renta, zwrot kosztów pogrzebu).

Jak uzyskać odszkodowanie/zadośćuczynienie za szkodę osobową?

Na wnioskowanie o uzyskanie odszkodowania/zadośćuczynienia za szkodę osobową mamy 3 lata. Po tym okresie okoliczności się przedawniają. Za wypłatę odszkodowania za szkodę osobową odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. To właśnie do towarzystwa ubezpieczeniowego należy zgłosić wniosek o uzyskanie odszkodowania. Zwykle proces ten jest dosyć prosty, gdyż każdy ubezpieczyciel dokładnie opisuje na swojej stronie internetowej, w jaki sposób to zrobić. Jeśli jednak mamy możliwość, warto skorzystać z rady i pomocy prawnika.

Jakie dokumenty do odszkodowania za szkodę osobową?

Aby zgłosić wniosek o odszkodowanie/zadośćuczynienie za szkodę osobową należy przygotować niezbędne dokumenty:

 • dokumentację medyczną dotyczącą wypadku,
 • ew. zaświadczenie o zakończonym leczeniu,
 • zgodę zwalniającą pracowników medycznych z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej,
 • dyspozycja wypłaty odszkodowania, czyli zgoda na wypłacenie odszkodowania/zadośćuczynienia.

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

 • ul. Odrzańska 6/4
  50-113 Wrocław
  • Infolinia +48 801-700-755
  • Tel. kom. +48 665-102-336
 • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej