Rodzaje błędów medycznych

W literaturze spotkać można kilka podziałów błędów medycznych na kategorie.

Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez Zdzisława Marka rozróżnia się następujące kategorie błędu medycznego:

 1. błąd decyzyjnyK ? dotyczy przypadków, w których lekarz nie postawił poprawnego rozpoznania, choć mógł błędnej decyzji uniknąć, gdyby postępował zgodnie z nakazami doktryny i wiedzy.
 2. błąd wykonawczy ? niepoprawne wykonanie prawidłowych zleceń diagnostycznych i terapeutycznych.
 3. błąd organizacyjny ? do tej kategorii błędu zaliczymy wszelkiego typu niepoprawne decyzje kierowników zespołów, osób kierujących jednostkami.
 4. błąd opiniodawczy ? wiążą się one z wydawaniem przez lekarzy różnego rodzaju zaświadczeń. Zaświadczenie lekarza, podpisane i opatrzone pieczęcią wystawcy, jest dokumentem urzędowym i do momentu podważenia jego wiarygodności musi być traktowane jako prawdziwe. Jeżeli zawarte w nim dane są nieprawdziwe, to wystawienie takiego dokumentu należy traktować na równi z niedopełnieniem obowiązków zawodowych.

Inny podział błędu medycznego zaproponowała prof. Barbara Świątek:

 1. błąd merytoryczny - spowodowany brakiem przestrzegania wymogów aktualnej wiedzy medycznej. Mógłby on mieć charakter błędu diagnostycznego i leczniczego, a także decyzyjnego;
 2. błąd formalny - spowodowany brakiem przestrzegania wymogów prawa medycznego, w szczególności praw pacjenta i obowiązków lekarza;
 3. błąd organizacyjny - spowodowany nieprawidłową organizacją poszczególnych placówek służby zdrowia lub organów nadzorujących;
 4. błąd techniczny - spowodowany nieprawidłowym wykorzystywaniem aparatury bądź zastosowaniem nieprawidłowych technik ? metod np. operacyjnych.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do przysługujących roszczeń z tytułu błędu medycznego lub potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy przy ich dochodzeniu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Odszkodowawczą OFN. Chętnie pomożemy!

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

 • ul. Odrzańska 6/4
  50-113 Wrocław
  • Infolinia +48 801-700-755
  • Tel. kom. +48 665-102-336
 • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej