Zwrot utraconych dochodów

Obrażenia doznane przez poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych często uniemożliwiają im wywiązywanie się z obowiązków służbowych, w związku z czym zmuszeni są do przebywania na zwolnieniu chorobowym.

Podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez pierwszych 33 dni zwolnienia w danym roku kalendarzowym ( w przypadku osób powyżej 50 roku życia 14 dni) otrzymuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę w wysokości 80% wynagrodzenia. Po tym okresie pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany również w wysokości 80% wynagrodzenia przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w zależności od liczby zatrudnionych w zakładzie pracy osób. Jeżeli wypadek komunikacyjny został uznany za wypadek w pracy lub w drodze do lub z pracy pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią art. 361 § 2 kodeksu cywilnego podmiot odpowiedzialny za naprawienie szkody zobowiązany jest do zwrotu osobie poszkodowanej korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Na tej podstawie poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego może ubiegać się o zapłatę 20% wynagrodzenia, które utracił w wyniku przebywania na zwolnieniu chorobowym. W tym celu niezbędne jest zgromadzenie następujących dokumentów:

  • zaświadczenia ZUS ZLA (zwane potocznie L-4) potwierdzające fakt przebywania na zwolnieniu chorobowym. Należy pamiętać, aby zachowana była ciągłość zwolnień oraz aby sporządzone kopie były czytelne;
  • zaświadczenie o utraconych zarobkach, wystawione przez pracodawcę, które udokumentuje różnicę pomiędzy zarobkami osiąganymi przed wypadkiem a wynagrodzeniem wypłacanym podczas zwolnienia chorobowego. W zaświadczeniu powinny być ujęte kwoty netto (wynagrodzenie po potrąceniu składek oraz zaliczki na podatek dochodowy).

Można ubiegać się także o zwrot utraconych z powodu przebywania na zwolnieniu chorobowym premii lub niezrealizowanych kontraktów. Należy jednak zgromadzić dokumenty potwierdzające zaistnienie wymienionych wyżej okoliczności.

W razie wątpliwości związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu utraconych korzyści najlepiej zwrócić się po fachową pomoc do Kancelarii Odszkodowawczej OFN.

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

  • ul. Odrzańska 6/4
    50-113 Wrocław
    • Infolinia +48 801-700-755
    • Tel. kom. +48 665-102-336
  • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej