Zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych

Oprócz kosztów prywatnych wizyt specjalistycznych, osoba poszkodowana narażona jest na ponoszenie wydatków w związku z dojazdem do placówek medycznych.

Przepis art. 444 § 1 kodeksu cywilnego wskazuje, że odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty w granicach objętych normalnym związkiem przyczynowym. W takim związku pozostają również koszty dojazdów do placówek medycznych.

Należy podkreślić, że niezbędne dokumenty, które pozwolą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów to: specyfikacja, czyli zestawienie dojazdów od miejsca zamieszkania poszkodowanego do adresu danej placówki medycznej, data i rodzaj wizyty (np. konsultacja ortopedyczna), ilość kilometrów w dwie strony, kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, ewentualnie również oświadczenie osoby dowożącej do placówki medycznej na leczenie. Kluczowe są również dane dotyczące średniego spalania i ceny paliwa.

Koszty dojazdów oblicza się w następujący sposób: (łączna ilość kilometrów/100 km) x średnie spalanie paliwa x cena za 1 l paliwa.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Odszkodowawczą OFN ? pomożemy zgromadzić dokumentację niezbędną do ubiegania się o należne świadczenia z tytułu poniesionych kosztów dojazdów do placówek medycznych.

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

  • ul. Odrzańska 6/4
    50-113 Wrocław
    • Infolinia +48 801-700-755
    • Tel. kom. +48 665-102-336
  • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej