Odpowiedzialność odszkodowawcza kierowcy pojazdu

Zgodnie z art. 436 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez samochód ponosi jego posiadacz (samoistny lub zależny). Oznacza to, że odpowiedzialna jest osoba kierująca, nie zaś właściciel.

Zasadą jest, że odpowiedzialność kierowcy oparta jest na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że ponosi on odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu w każdym przypadku, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

Istnieją dwa wyjątki od tej zasady. Pierwszym jest zderzenie się samochodów, drugim natomiast przewożenie przez kierowcę innych osób z grzeczności (nieodpłatnie). W tych przypadkach kierowca odpowiada na zasadzie winy.

Odpowiedzialności kierowcy nie można z góry ograniczyć lub wyłączyć (przed zaistnieniem szkody). W każdym jednak przypadku obowiązkowe ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej) roztacza ochronę ubezpieczeniową nad kierującym pojazdem, a nie jedynie nad jego właścicielem.

Najwyższe odszkodowanie

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej

Kalkulator szkody

Policz wysokość swojego odszkodowania

Zasada „no win, no fee”

Działamy na zasadzie „no win no fee” - wynagrodzenie pobieramy jedynie po wygraniu sprawy.

Kontakt

  • ul. Odrzańska 6/4
    50-113 Wrocław
    • Infolinia +48 801-700-755
    • Tel. kom. +48 665-102-336
  • Pn - pt: 8:00 - 17:00

Akceptuję warunki polityki prywatności. Dowiedz się więcej