Prawa pasażerów w przypadku odwołania lub spóźnienia lotu 0

Coraz bardziej popularnym środkiem transportu, nie tylko zagranicznym, ale i krajowym, jest samolot. Nie każdy jednak wie, że odwołanie bądź opóźnienie lotu rodzi po stronie przewoźników wiele obowiązków względem podróżujących.

W krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii znajduje zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Powyższe rozporządzenie, zgodnie z art. 3, ma zastosowanie do:

  • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG albo znajdującego się na terytorium Szwajcarii;
  • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego sie w kraju trzecim i lądujących na lotnisku znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG albo Szwajcarii, chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w kraju trzecim, oraz jeżeli przewoźnik obsługujący dany lot jest przewoźnikiem z państwa członkowskiego UE, EOG albo ze Szwajcarii.

Odwołanie lotu

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do:

1. zwrotu należności lub zmiany planu podróży

Pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy:

a)      zwrotem w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym  terminie;

b)      zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub

c)      zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

2. posiłku, napojów, w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, bezpłatne dwie rozmowy telefoniczne, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. A w przypadku zmiany trasy, gdy racjonalnie spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowym starcie odwołanego lotu, pomoc w postaci: zakwaterowania w hotelu oraz transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

3. odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego, w wysokości:

a)      250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

b)      400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

c)      600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Jeżeli pasażerom zaoferowano zmianę planu podróży do ich miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu

a)      o dwie godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów; lub

b)      o trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów; lub

c)      o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b),

obsługujący przewoźnik lotniczy może pomniejszyć wysokość odszkodowania o 50%.

Odszkodowanie nie należy się, jeżeli pasażerowie:

a)      zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu; lub

b)      zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub

c)      zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Odszkodowanie jest wypłacane w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowymi lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług.

Opóźnienie lotu

W rozporządzeniu przewidziano również prawa podróżujących, jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu:

a)      o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów; lub

b)      o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3 500 kilometrów, lub

c)      o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej.

W takich przypadkach pasażerowie otrzymują od obsługującego przewoźnika lotniczego:

1. posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania oraz bezpłatne dwie rozmowy telefoniczne, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe oraz

2. gdy oczekiwany w sposób uzasadniony czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu, pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem oraz

3. gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin, pasażerowie mają prawo zwrotu w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie,

4.   jeżeli pasażerowie przybędą do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, mają prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od zasięgu podróży.

Należy pamiętać, że chęć dochodzenia odszkodowania z powodu odwołanego lub opóźnionego lotu wiąże się z ciężarem dowodowym, który zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego spoczywa na osobie, które z faktu odwołania lub opóźnienia lotu wywodzi skutki prawne. Na takiej osobie spoczywa obowiązek udowodnienia, że była pasażerem danego lotu, np. na podstawie biletu lotniczego, karty pokładowej bądź potwierdzenia rezerwacji.

W powyższych wypadkach zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Odszkodowawczą OFN, która z chęcią przybliży całą procedurę oraz pomoże w dochodzeniu swoich praw.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *