Czy poszkodowany może przyczynić się do wypadku? 0

Każdego dnia ma miejsce wiele wypadków, zarówno komunikacyjnych, jak i innych. Zdarzają się sytuacje, w których osoba poszkodowana, wykazując na przykład lekkomyślność, miała wpływ na zaistnienie wypadku, lub wręcz do niego doprowadziła. Mówimy wtedy o przyczynieniu poszkodowanego. Zacznijmy więc od krótkiej definicji. Przyczynienie to  sytuacja, w której osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody. Według orzecznictwa polskich sądów, za przyczynienie należy uznać takie zachowanie poszkodowanego, które staje się bezpośrednią lub pośrednią przyczyną szkody. Może więc to być konkretne działanie lub zaniechanie działania, które mogłoby zapobiec szkodzie. Należy jednak podkreślić, że o przyczynieniu poszkodowanego możemy mówić w obliczu jego obiektywnie niewłaściwego zachowania. Działanie o innych przesłankach, na przykład w celu ratowania czyjegoś życia, które doprowadziło do wypadku, nie powinno zostać uznane za przyczynienie.

Kilka przykładów. Osoba, która zdecydowała się na jazdę samochodem z kierowcą będącym pod wpływem alkoholu, przyczynia się odniesionej szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego. Mało tego. Taka osoba godzi się niejako z ewentualnymi nieszczęśliwymi następstwami takiego postępowania, co należy ocenić jako przyczynienie się do wypadku.
Podobnie rzecz się ma w sytuacji spożywania alkoholu z kierowcą przez wspólną jazdą, czy też w przypadku namawiania upojonego kierowcy do prowadzenia samochodu i jazdę wraz z nim. We wszystkich sytuacjach stan nietrzeźwości kierowcy pozostaje w związku z wypadkiem, dlatego mówimy o przyczynieniu do powstania szkody.

Takie okoliczności zdarzenia sprawiają, że odszkodowanie za powstałe szkody może zostać pomniejszone w zależności od stopnia przyczynienia. Zmniejszenie sumy odszkodowania może polegać na odliczeniu pewnej sumy lub pominięciu niektórych jego składników.  Ocena stopnia przyczynienia odnosi się do okoliczności danej sprawy, w szczególności bada się winę obu stron. Jak określić winę? Nie jest to zadanie łatwe, jednak sądy w przybliżeniu określają, czy mamy do czynienia z winą umyślną, czy nieumyślną. Kancelaria Odszkodowawcza OFN pragnie nadmienić, że ustalenie stopnia przyczynienia się poszkodowanego, leży wyłącznie w gestii sądów, a nie towarzystw ubezpieczeniowych. Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do naszych specjalistów.

 

 

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *