Uważaj, żeby w szpitalu nie stracić zębów! 2

Czy można stracić zęby przy okazji leczenia operacyjnego w szpitalu? Okazuje się, że tak. Nieszczęśliwie przekonała się o tym pani Renata, która została skierowana do szpitala celem przeprowadzenia operacji kamienicy pęcherzyka żółciowego. W czasie intubacji, czyli podawania pacjentce mieszaniny gazów usypiających, doszło do wyrwania siekaczy szczęki. Takie uszkodzenie ciała nie jest normalnym skutkiem przeprowadzanego zabiegu i stanowi oczywisty błąd lekarski.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, szpital w takich sytuacjach jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej pacjentce szkody. Ponadto, pani Renata nie została poinformowana o ryzyku takiego uszkodzenia ciała przed zabiegiem.  Do listy niefortunnych zdarzeń można także dodać fakt, że zdarzenie zostało ujęte w karcie informacyjnej pacjentki dopiero na jej wyraźne żądanie. Na dodatek, lekarz prowadzący ograniczył swoją notatkę do słów: „doszło do uszkodzenia siekaczy szczęki”.  W rzeczywistości jednak zęby te zostały całkowicie wyrwane.

Ponieważ osobista interwencja pani Renaty nie przyniosła rezultatu, zdecydowała się skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika z Kancelarii Odszkodowawczej OFN, w celu dochodzenia swoich praw.

Działają w imieniu pani Renaty, specjaliści z Kancelarii OFN wezwali szpital do zapłaty zadośćuczynienia, które obejmowałoby trwały uszczerbek na zdrowiu, stres i uraz psychiczny. Zażądano także zwrotu kosztów leczenia, ponieważ poszkodowana musiała poddać się skomplikowanemu leczeniu stomatologicznemu. Nieszczęśliwie dla pacjentki, uzupełnienie siekaczy wymagało usunięcia kłów, także w wyniku błędu lekarskiego pani Renata straciła aż cztery zęby.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Kancelarii Odszkodowawczej OFN, po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i wymianie informacji z  ubezpieczycielem szpitala, doszło do ugody. Zakład ubezpieczeń zobowiązał się do wypłaty zadośćuczynienia za wyrządzoną pacjentce krzywdę oraz odszkodowania pokrywającego koszty leczenia.

PoprzedniNastępny

2 Comments

  1. a ta pani nie miała przypadkiem paradontozy??? bo jak laryngoskopem można wyrwać zęby? połamać raczej… 2 siekacze straciła i w związku z tym konieczne było usunięcie 2 kłów? coś kręci kobieta

    1. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez chirurga, do ekstrakcji siekaczy doszło w wyniku intubacji. Poszkodowana niezwłocznie poddała się leczeniu stomatologicznemu. W wyniku wady zgryzowej, ze względów protetycznych, nastąpiła konieczność usunięcia kolejnych dwóch zębów. Nie było innej możliwości wykonania uzupełniającej protezy szkieletowej.
      O ryzyku ponoszonym przez pacjenta przy intubacji, również uszkodzeniu zębów, można przeczytać w poradnikach medycznych, dostępnych online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *