Tragiczne skutki wypoczynku

Perspektywa zbliżającego się, błogiego wypoczynku, szczególnie na emeryturze, napawa wyjątkowym optymizmem. Tymczasem wyjazd na urlop może wiązać się z traumatycznym przeżyciem, …

Wycena krzywdy po stracie bliskiej osoby

Wspominaliśmy ostatnio, że członkowie najbliższej rodziny zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia mogą dochodzić odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia …