Czy trzeba zapłacić podatek za odszkodowanie? 0

Wiele osób zastanawia się, czy w wyniku otrzymanego odszkodowania, należy odprowadzać podatek. Zgodnie z obowiązującą literą prawa, celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody przez osobą fizyczną, a nie wzbogacenie się. W związku z tym, przepisy prawa podatkowego zawierają zwolnienie odszkodowań od opodatkowania. Zwolnienia dotyczą między innymi:

  • odszkodowań wynikających bezpośrednio z przepisów prawa
  • odszkodowań otrzymanych na podstawie wyroku sądowego lub ugody

I tak na przykład, odszkodowania w postaci renty, w związku z uszkodzeniem ciała, wywołaniem rozstroju zdrowia, czy całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy zarobkowej są zwolnione od podatku. Wszelkie odszkodowania, które mają na celu pokrycie zwiększonych potrzeb życiowych, czy wynikające ze zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość, zgodnie z ustawą, nie są opodatkowane.
Niemniej jednak, od powyższych zasad ustawa przewiduje wyjątki, które warto poznać, aby mieć pewność, czy zwolnienie przysługuje w danym przypadku. Dla przykładu, w odniesieniu do odszkodowań wynikających z przepisów prawa, wyjątkiem zwolnienia z obowiązku podatkowego jest m.in. odszkodowanie wynikające z zawartych umów, czy odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. W drugim wypadku, zwolnienie nie przysługuje na przykład odszkodowaniom otrzymanym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli każde odszkodowanie przyznane w postępowaniu w sprawach gospodarczych.
W sytuacjach, które zdarzają się na co dzień, jak na przykład wypadki komunikacyjne, największe różnice dotyczą tego, czy odszkodowanie zostało przyznane osobie fizycznej, która nie prowadzi własnej działalności, czy osobie rozliczającej się na podstawie księgi przychodów. Przedsiębiorca, w przeciwieństwie do osoby fizycznej, na bowiem prawo wliczenia w koszt prowadzonej działalności wydatek poniesiony na ubezpieczenie obowiązkowe OC i dobrowolne. W związku z tym, gdy w wyniku szkody uzyska odszkodowanie, musi je zaksięgować.

Aby uniknąć błędów i rozwiać wątpliwości, warto zapoznać się z Ustawą  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub skontaktować ze specjalistami Kancelarii Odszkodowawczej OFN, którzy w sytuacji poniesionej szkody, nie tylko pomogą wywalczyć należne odszkodowanie, ale równocześnie odpowiedzą na wszelkie nurtujące pytania.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *