Jak uzyskać wyższe odszkodowanie? 0

Poszkodowani w wypadkach drogowych coraz częściej występują o odszkodowania. Rośnie nie tylko liczba osób dochodzących swoich praw, ale także zwiększa się średnia wartość wypłacanych kwot. Zgodnie z tezą postawioną podczas konferencji Polskiej Izby Ubezpieczeń (19.09.2011), wzrost świadomości prawnej i poprawa jakości życia osób poszkodowanych w wypadkach, stanowi efekt działań kancelarii odszkodowawczych.

Osoba, która doznała szkody w wypadku komunikacyjnym może starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Na dochodzenie należnych roszczeń od ubezpieczyciela poszkodowany ma 3 lata, a jeśli sprawca wypadku został skazany wyrokiem sądu, czas ten wydłuża się do 20 lat. Prawo do starania się o świadczenia ma nie tylko osoba, która ucierpiała wypadku, ale także ci, którym w wyniku wypadku zmarła bliska osoba.

Kancelaria Odszkodowawcza OFN posiada doświadczenie w uzyskaniu:

  • Zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne mające zniwelować cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego,
  • Zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu i protez, a także transportu poszkodowanego i jego bliskich,
  • Renty uzupełniającej polegającej na wyrównaniu różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych po doznaniu szkody,
  • Zwrotu utraconych zarobków w przypadku krótszych okresów niezdolności do wykonywania pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Renty na zwiększone potrzeby, której celem jest zapewnienie poszkodowanemu środków do poprawy stanu zdrowia związanych z leczeniem powypadkowym i rehabilitacją oraz ewentualną opieką,
  • Jednorazowego odszkodowania, tzw. kapitalizacja renty przysługującego osobie, która w następstwie wypadku stała się inwalidą, a otrzymane jednorazowe świadczenie umożliwi jej wykonywanie innego zawodu czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności zarobkowej.

Poszkodowany, który skorzysta z pomocy specjalisty ma realną szansę na uzyskanie wyższego odszkodowania niż osoba, która samodzielnie negocjuje z ubezpieczycielem. Kancelaria Odszkodowawcza OFN oferuje kompleksowe wsparcie, gwarantując profesjonalne doradztwo radców prawnych i adwokatów. Takie działanie gwarantuje poczucie pewności i spokoju przy ewentualnej potrzebie wystąpienia przed sądem, w dochodzeniu swoich praw.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *