Odszkodowanie w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia 0

Warto pamiętać, że nawet jeżeli sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, a nam nie udało się zapisać numerów tablic rejestracyjnych istnieje możliwość uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Instytucją, która w takim przypadku zaspokoi nasze roszczenia jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.  Podstawę prawną działalności Funduszu stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeżeli nie uda się ustalić tożsamości sprawcy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, wypłaci świadczenia odszkodowawcze z tytułu szkody na osobie. W przypadku szkody w mieniu świadczenia zostaną wypłacone jedynie w sytuacji, gdy równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. W przypadku gdy sprawca zostanie zidentyfikowany, ale nie posiada ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej można ubiegać się o świadczenia z tytułu szkody na mieniu, bez względu na rozmiar szkody na osobie.

Aby móc ubiegać się o świadczenia należy pamiętać, aby na miejsce zdarzenia wezwać policję, która ustali okoliczności zdarzenia i sporządzi stosowna notatkę. Przydatne mogą okazać się także oświadczenia świadków zdarzenia. Ponadto, należy oczywiście zgromadzić dokumentację medyczną, która odzwierciedli doznane przez nas obrażenia.

W przypadku problemów i wątpliwości związanych z uzyskaniem świadczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego najlepiej zwrócić się po pomoc do Kancelarii Odszkodowawczej OFN.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *