Przezorny zawsze ubezpieczony… na stoku! 2

Początek grudnia to czas, w którym miłośnicy białego szaleństwa odliczają dni do wyjazdu na narty lub snowboard. Często jednak zdarza się, że zajęci przedświąteczną bieganiną, organizowaniem Sylwestra i wypoczynku, zamykamy stary rok  zapominając o tym, co najważniejsze.


Niezależnie od tego, jak pewnie czujemy się na stoku oraz czy planujemy urlop w Beskidach, Tatrach, czy Alpach, czyhają na nas te same zagrożenia. Aby zapewnić sobie maksimum spokoju i należnego wypoczynku, wykupienie ubezpieczenia powinno być niezbędnym elementem przygotowania do wyjazdu.

Ubezpiecz się dla świętego spokoju

Wiele osób błędnie zakłada, że wykupując wycieczkę w biurze turystycznym, nie musi się już o nic martwić, bowiem każde biuro ma obowiązek ubezpieczyć uczestników wycieczki w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek ciążący na biurze podróży jest oczywisty, jednak przysparza dodatkowych kosztów. Stąd (zazwyczaj) minimalny zakres sumy ubezpieczenia, która jest zdecydowanie za niska, w następstwie poważnego wypadku lub zachorowania.

Ile warte jest zdrowie?

Przy podpisywaniu umowy na wyjazd zorganizowany, warto sprawdzić co obejmuje i do jakich kwot pokrywa koszty polisa, którą wykupiło dla nas biuro podróży. Jeśli suma ubezpieczenia jest niska lub zakres polisy bardzo ograniczony, powinniśmy ubezpieczyć się dodatkowo. Jest to szczególnie ważne, jeśli wybieramy się na zagraniczne wczasy bez pośrednictwa biura podróży. Ubezpieczenie turystyczne to wydatek kilkudziesięciu złotych, który w obliczu niefortunnych wydarzeń, jakie mogą mieć miejsce, pozwoli zaoszczędzić wielu przykrości. Z tego powodu postanowiliśmy rozpocząć cykl: przezorny zawsze ubezpieczony… na stoku.

W ramach oferty ubezpieczeniowej, towarzystwa proponują rozszerzone opcje, jak Assistance dla narciarza, czy pakiet obejmujący ratownictwo medyczne w razie zaginięcia lub wypadku na stoku. Ten ostatni może pokryć koszty akcji poszukiwawczej i ratownictwa górskiego, a także koszty transportu medycznego do szpitala, na przykład helikopterem lub do kraju (w razie wypadku zagraniczny szpital leczy pacjenta do momentu, aż osiągnie stan umożliwiający jego transport). Ponadto warto zainteresować się możliwością ubezpieczenia sprzętu narciarskiego lub bagażu. Jednak na początku naszego cyklu przedstawimy najważniejsze pojęcia, jakie pojawiają się przy okazji ubezpieczeń turystycznych.

Koszty leczenia (KL)

W ramach KL towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się pokryć koszty leczenia i pobytu w szpitalu, wizyt lekarskich, badań, zabiegów medycznych i operacji, koszty transportu medycznego do wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia a nawet koszty podróży osoby towarzyszącej i powrotu do kraju. Zakłady ubezpieczeniowe zwracają także poniesione wydatki, lub ich część na zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych. Warte zapamiętania: ubezpieczenie KL nie pokrywa kosztów nieszczęśliwego wypadku jeśli powstał (m.in.) w wypadku umyślnego działania, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających!

Odpowiedzialność cywilna (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną za wyrządzone podczas pobytu za granicą szkody na czyimś mieniu lub na osobie. Szalejąc w białym puchu, w najmniej spodziewanym momencie może przydarzyć się wypadek. W takich sytuacjach ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia pokryje wyrządzone przez nas szkody.

Nieszczęśliwe Wypadki i ich Następstwa (NW i NNW)

Skrót NW odnosi się do Nieszczęśliwych Wypadków a NNW do ich Następstw. Tego typu ubezpieczenie polega na wypłacie określonej kwoty świadczenia w przypadku: śmierci klienta na skutek nieszczęśliwego wypadku, częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku bądź całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu, na skutek nieszczęśliwego wypadku. Co to znaczy? NNW gwarantuje wypłatę pieniędzy w sytuacji, gdybyśmy ulegli wypadkowi i doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. W zależności od tego na ile procent wyceniony został uszczerbek na zdrowiu, tyle procent sumy ubezpieczenia jest wypłacane poszkodowanemu. Na przykład 10% sumy za złamanie ręki, 5% kwoty ubezpieczenia za złamanie palca lub 70% za utracenie kończyny dolnej.

W przypadku naszej śmierci pieniądze z polisy zostaną przekazane osobie wskazanej przez nas w umowie. Przy zawieraniu umowy warto sprawdzić sumę gwarantowaną, ponieważ niektóre towarzystwa wypłacają tylko 50% sumy ubezpieczenia, za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Warte zapamiętania: koszt ubezpieczenia NNW nie jest wysoki i nie warto na nim oszczędzać

Należy pamiętać, że zwrot poniesionych kosztów zostaje wypłacony jedynie w przypadku przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa! Przykład? Na stoku zachowujemy się rozważnie i zapominamy o alkoholu! W kolejnych odsłonach naszego cyklu, przyjrzymy się tym i innym zasadom bardziej szczegółowo. Wszystko po to, by zimowe szaleństwo kojarzyło się z miłymi (i tylko takimi) wspomnieniami.

 

PoprzedniNastępny

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *