Co to jest szkoda osobowa, co się do niej zalicza? 0

smutny mężczyzna na kanapie

Jako szkodę osobową możemy zaliczyć wiele sytuacji, wszystkie jednak wiążą się z uszczerbkiem na zdrowiu. W poniższym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest szkoda osobowa, jakie są jej rodzaje i jakie sytuacje możemy zaliczyć do tego rodzaju straty.

Definicja szkody osobowej

Szkoda osobowa następuje wtedy, kiedy w wyniku wypadku bądź innego zdarzenia, stan zdrowia osoby ulega pogorszeniu lub następuje całkowity uszczerbek na zdrowiu, a osoba pokrzywdzona cierpi fizycznie, jak i psychicznie. Szkodą osobową jest także śmierć bliskiej osoby po wypadku. Występuje ona także w postaci utraconych korzyści, można ją podzielić na majątkową i niemajątkową, ta pierwsza będzie dotyczyła m.in. kosztów leczenia czy rehabilitacji, szkody niemajątkowe tyczą się ran psychicznych i bólu fizycznego.

Co się zalicza do szkody osobowej?

Jak już wspomnieliśmy, szkody osobowe są spowodowane różnego rodzaju wydarzeniami, które wywołują uszczerbek na zdrowiu lub pogarszają ogólny nastrój psychiczny osoby pokrzywdzonej.

Nieszczęśliwe wydarzenie podczas pracy

Niefortunny wypadek w pracy zalicza się do szkody osobowej. W takich sytuacjach należy wezwać pogotowie i dopilnować do tego, by sporządzić protokół powypadkowy. Zdarzenie w pracy należy zgłosić do ZUS-u oraz do firmy ubezpieczeniowej.

Błąd medyczny

Błąd w sztuce lekarskiej to nieumyślne działanie lub zaniedbanie lekarza, które powoduje krzywdę pacjenta. Może to być błędna diagnoza, przez którą zostało podjęte nieprawidłowe leczenie. Błędy medyczne dotyczą zarówno lekarzy, jak i pielęgniarki i położne.

Zdarzenia losowe

Zdarzenia naturalne, jak powódź czy pożar, które powodują uszczerbek na zdrowiu, również możemy zaliczyć do szkód majątkowych. Pożar można traktować także jako uszkodzenie na mieniu, jeśli miał on miejsce w mieszkaniu ofiary.

Wypadek samochodowy

Wypadek samochodowy czy komunikacyjny również jest szkodą osobową, jeśli powoduje obrażenia ciała, w takich przypadkach należy starać się o odszkodowanie z OC sprawcy, które często jest wyższe niż rekompensata, którą można otrzymać z ubezpieczenia NNW.

Czy wypadek samochodowy to szkoda osobowa?

Jeden wypadek komunikacyjny może nieść za sobą wiele różnych strat, jeśli osoby pokrzywdzone po kolizji samochodów zostały przeniesione do szpitala, to odnieśli oni szkodę osobową niemajątkową w postaci licznych obrażeń fizycznych. Koszty rehabilitacji, leków należą już do szkody osobowej majątkowej, ponieważ generuje ona wydatki. Osoby ranne mają samochód, który jest niezdatny do użytku, to z kolei jest szkoda na mieniu, ale też strata, która spowoduje gorszy stan majątkowy. Jeśli incydent sprawił, że ranna osoba nie może wykonywać swojego zawodu przez określony okres (np. z powodu licznych obrażeń lub z powodu braku pojazdu) zostaje ona pozbawiona także przyszłych korzyści.

Jak otrzymać odszkodowanie od szkody osobowej?

Rekompensatę za szkodą osobową można otrzymać z OC sprawcy, jeśli wynika ona z wypadku komunikacyjnego, wtedy zadośćuczynienie można uzyskać z OC sprawcy. Uszczerbek na zdrowiu można także pokryć z ubezpieczenia NNW, wysokość odszkodowania jest wtedy zależna od procentu uszczerbku na zdrowiu, wszystkie zasady przyznawania ubezpieczenia są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *