Czym jest wypadek komunikacyjny w świetle prawa? 0

strażacy przy wypadku komunikacyjnym

Każdego dnia w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu wypadków komunikacyjnych i każdy z nas narażony jest na zostanie jego ofiarą. Warto więc wiedzieć czym jest wypadek komunikacyjny i jak można dochodzić zadośćuczynienia z tytułu jego wystąpienia.

Co to jest wypadek komunikacyjny?

Definicja wypadku komunikacyjnego mówi o zdarzeniu w ruchu lądowym, powietrznym lub morskim, w którym udział bierze co najmniej jeden pojazd z napędem silnikowym lub bez a jego efektem jest wystąpienie u poszkodowanego trwałego, lub tymczasowego uszczerbku na zdrowiu. O wypadku komunikacyjnym jest mowa w sytuacji, kiedy wystąpiła szkoda osobowa.

Bardzo często, zresztą błędnie, zamiennie z wypadkiem komunikacyjnym używa się stwierdzenia kolizja drogowa. Warto znać różnice pomiędzy tymi sformułowaniami. Różnica pomiędzy wypadkiem komunikacyjnym a kolizją drogową polega na tym, że przy kolizji żadna z uczestniczących w niej stron nie doznała uszczerbku na zdrowiu ani obrażeń ciała, a uszkodzone zostały jedynie pojazdy. Najczęściej mówiąc o kolizji drogowej, mamy na myśli stłuczki, które są o wiele mniej groźne niż wypadki.

Wypadek natomiast jest zdecydowanie poważniejszym zdarzeniem. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, kiedy zderzenie pojazdów skutkuje obrażeniami lub śmiercią uczestnika tegoż wypadku, z zaznaczeniem, że zgon nie musi nastąpić na jego miejscu.

Co przysługuje poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym?

Ofiara wypadku komunikacyjnego może ubiegać się o zwroty kosztów związanych z leczeniem oraz rehabilitacją, które zostały oczywiście w odpowiedni sposób udokumentowane i były medycznie uzasadnione. Ponadto, jeśli wskutek zwolnienia lekarskiego obniżyło się wynagrodzenie, to można ubiegać się o zwrot kosztów utraconych korzyści, które ofiara wypadku komunikacyjnego mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Jeśli poszkodowany w wypadku komunikacyjnym utracił zdolność do możliwości wykonywania pracy, to należy mu się renta stała bądź tymczasowa. Dodatkowo ubiegać się można o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, w wyniku którego powstają szkody zarówno osobowe, jak i majątkowe.

Czym jest wypadek komunikacyjny w pracy?

Wypadek do bądź z pracy to nagłe zdarzenie, które wywołane zostało przez czynnik zewnętrzny. Aby do niego doszło, pracownik musi być w drodze ze swojego miejsca zamieszkania oraz poruszać się drogą możliwie jak najkrótszą i niczym nieprzerwaną, z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych. Sytuacją uzasadnioną jest np. odwiezienie dzieci do szkoły czy przedszkola. Droga do pracy rozpoczyna się w momencie przekroczenia progu mieszkania lub domu i kończy się z chwilą przybycia do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym w pracy lub drodze do pracy może domagać się odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, lub od sprawcy wypadku. Wypadek komunikacyjny nie jest zdarzeniem, za które odszkodowanie wypłacane jest przez ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacić środki jedynie za wypadek przy pracy lub wystąpienie choroby zawodowej.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *